AKCIJA KURBANA MIZ-a VIŠEGRAD

Sura el~Kewser

Innaa e`atajnaakel~keuvser, = Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali,

Fe salli lirabbike ven har, = zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,

Inne šaanieke huvel~ebter. = onaj ko tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati.

Istinu je rekao uzvišeni Allah.

 

1.       SUĆESKA MUHAMED I RAHMANA X1;

2.       ŠABANOVIĆ DURMO I MEVLA X1;

3.       ŠABAOVIĆ MUHAMED I ALMA X1;

4.       HEĆIMOVIĆ MEVSUD I SAMKA X1:

5.       ŠABANOVIĆ MIRSAD X2;

6.       MUZAFEROVIĆ IZET I FATIMA X1;

7.       BURZIĆ ENES I NASIHA X1.

8.       DUDOJEVIĆ ELVIR I AIDA 1X

 

Akciju vodio naš stalni aktivista Muhamed Sućeska.

 

1.       FEHRIĆ MEVLA X2 ( sebe i rahm.suprugu);

2.       KUSTURA EŠEFA X1;

3.       KUSTURA HAMED X1;

4.       ZUBAN SAFET X1;

5.       ZUBAN AMER X1;

6.       HAFIZOVIĆ EMIR X1;

7.       KUSTURA ALIJA X1;

8.       KOVAČEVIĆ MEVSUD X1;

9.       ŠEHIĆ HAMED

10.   PORODICA FEHRIĆ (za rahm.Fehrić Sabru).

 

Akciju vodio također naš aktivista Hamed Kustura i Saudin ef. Lopo.

 

1.       HADŽIJA MUSTAFA SALIĆ x2;

2.       ŠABANOVIĆ ŠEĆO     X1;

3.       ŠABANOVIĆ DŽEMAL   X1;

4.       PORODICA MURTIĆ I BRANKOVIĆ X1;

5.       HADŽIJA KURTALIĆ MUŠA X1;

6.       BURNIĆ JASMINA    X1;

7.       ALISPAHIĆ EMSA I ESMA   X1;

8.       ALISPAHIĆ DINA  1X

9.       HALID BEŠLIĆ  X1;

10.   ŠABAN BP BEŠLIĆ X1;

11.   MEMIŠEVIĆ SENIHA X1;

12.   HAMED LOŠIĆ   X1;

13.   JUSUF MEMIŠEVIĆ  X1;

14.   HUBIĆ SANEL I INDIRA X1;

15.   MEMIŠEVIĆ SENAD  X1;

16.   GUŠO HAJRUDIN    X1;

17.   IBRAHIM EF.KADRIĆ    X1;

18.   BILAL EF.MEMIŠEVIĆ    X1.

 

Neka Svevišnji ukabuli naše žrtve i naše kurbane, nagradi nas i one u čije ime su učinjene iz svog izobilja.

 

 

1 komentar

Komentariši