H A D I S

Prenosi se od ibn Abbasa r.a. da je Božiji Poslanik Muhammed s.a.w.s. rekao:

Jahao sam iza Vjerovjesnika s.a.w.s. pa je rekao: Mladiću! da te podučim riječima skojima ćete Allah dž.š. okoristiti!?

Rekoh: Svakako, Božiji Poslaniće, pa mi reče:

  • Čuvaj Allaha – čuvat ćete, Čuvaj Allaha – naći ćeš ga pred sobom,
  • Znaj za Allaha u izobilju – znat će za tebe u oskudici,
  • Kada moliš – moli od Allaha dž.š, a kada tražiš pomoć – traži od Allaha,
  • Pero je presahlo za ono što će biti, pa kada bi sva stvorenja htjela da ti neku korist koju ti Allah nije odredio pribave – ne bi bili u stanju, a kada bi htjeli da ti neku štetu nanesu, koju ti Allah nije odredio – ne bi bili u stanju,
  • Znaj da je strpljivost u onome što ti je mrsko – veliko dobro i da je pobjeda sa strpljenjem,. a da je razgala sa teškoćom i da je muka olakšanje.

Komentariši